Desember 3, 2022

Sakala Brak.Com

Syiber Media CFJ RASINDO Group

Lambang Cambai Mak Bejunjungan

Cambai Mak Bejunjungan Lambang dari Kepaksian Sekala Brak

Gambar Cambai Mak Bejunjungan Lambang dari Kepaksian Sekala Brak.

CAMBAI MAK BEJUNJUNGAN adalah Lambang Milik Daripada Kepaksian. Kepaksian Sekala Brak saat ini terdapat di 4 (empat) titik lokasi kebesaran Istana, Gedung dan lamban, yaitu Sekala Brak Istana Gedung Dalom di Pekon Balak, Batu Brak, Lampung Barat, Kepaksian Nyerupa Gedung Pakuon di Tapak Siring, Sukau, Lampung Barat, Paksi Buay Belunguh Lamban Gedung di Kenali, Belalau, Lampung Barat, Paksi Buay Bejalan Diway Lamban Dalom di Kembahang, Batu Brak, Lampung Barat, pemegang tertinggi di Kepaksian Sekala Brak (Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak), lambang Cambai Mak Bejunjungan Kepaksian Sekala Brak ini mulai digunakan sejak 24 Agustus 1289 (29 Rajab 688 Hijriyah) Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak di gunakan sejak Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lambang Kepaksian Sekala Brak “Cambai Mak Bejunjungan” sebagai Lambang milik daripada Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak yang mempunyai falsafah bahwa Kepaksian Sekala Brak dapat berdiri tegak kokoh dan kuat walaupun tidak dibantu oleh unsur-unsur lain, pihak lain ataupun komunitas lain karena karakter nilai dasar dari Kepaksian Sekala Brak.

Kelihaian dan Kecerdikan dipegang oleh Umpu Pernong, Kekayaan dipegang oleh keturunan Umpu Belunguh, keberanian dipegang oleh keturunan Ratu Bejalan Diway dan Hamba Rakyat yang banyak yang tersebar menjadi simbol kebesaran Ratu Nyerupa, itulah makna dari pada “Cambai Mak Bejunjungan”.

Di dalam sejarah Lambang Cambai Mak Bejunjungan di pakai oleh salah satu Paksi, Kepaksian Sekala Brak yaitu oleh Paksi Buay Bejalan diway hal tersebut dibenarkan karna memang Paksi Buay Bejalan diway merupakan salah satu dari Paksi Pak Sekala Beghak yang mempunyai kedudukan dan Hak yang sama dengan Paksi lain nya juga berhak untuk memakai Lambang Cambai mak bejunjungan tersebut. Sedangkan Bendera Sekala Brak Al-Liwa mutlak milik dari pada Istana Gedung Dalom Sekala Brak][[Batu Brak. Cicca Kerajaan Sekala Brak Tidak bersekutu berpisah tidak bercerai.

Cicca dari masing-masing Kepaksian

Kepaksian Sekala Brak Mereka juga masing-masing menyatakan cicca yaitu harapan tentang karakter dan watak dari rakyat yang mereka pimpin sampai ke keturunan turun temurun dari generasi ke generasinya kelak.

  1. Cicca Kepaksian Pernong Sekala Brak. Kerajaan Sekala Brak [[Istana Gedung Dalom]] adalah “mucalak mucakhagil, Cerdik dan tangkas lazim dikatakan lihai, kijang melipi tebing” artinya lihai, tangkas dan berani.
  2. Cicca Paksi Buay Belunguh Lamban Gedung adalah “pakusukhak lom lungup, lamon bakak khebbu bulung” artinya memiliki kekayaan yang berlimpah.
  3. Cicca Kepaksian Nyerupa Gedung Pakuon adalah “mok bangsa lamon nyawa” artinya memiliki rakyat yang banyak dan tersebar dimana-mana.
  4. Cicca Paksi Buay Bejalan Diway Lamban Dalom adalah “sai tumbuk sekhatus” artinya satu lawan seratus yang berarti pemberani. (Didapat dari Sumber terpercaya).